December Cadeautjes

Het krijgen van een cadeautje is voor veel kinderen een lichtpuntje in de donkere decembermaand.

Aanmelden

December Cadeautjes

Het ontvangen van een cadeautje is voor veel kinderen een lichtpuntje in de donkere decembermaand. Helaas is dit niet voor ieder kind even vanzelfsprekend. Daarom verrast AKF deze kinderen met een cadeautje in de schoen, onder de boom, of gewoon zomaar...

Het project ‘December Cadeautjes’ is gericht op kinderen van 4 t/m 12 jaar, woonachtig in Breda of nabije omgeving. Jongere of oudere broertjes en zusjes (t/m 16 jaar) mogen ook aangemeld worden.

Om deze kinderen te bereiken is AKF een samenwerking met verschillende hulpverlenende instanties aangegaan, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW), etc. Deze hulpverlenende instanties staan in nauw contact met vele scholen en gezinnen, waardoor zij direct zicht hebben voor welk kind het project ‘December Cadeautjes' een verschil kan maken. 

Maak een kindje blij.

Een aanvraag voor december 2024 kan vanaf 1 oktober worden ingediend. Wij beoordelen vanaf dat moment de aanvraag zo snel mogelijk en komen bij je terug of we het gezin kunnen verblijden met een cadeautje in december.